Shanghai Textiles & Accessories 2018

fabric-6_1020x563

Shanghai Textiles & Accessories 2018 – China International Trade Fair

Intertextile Shanghai Home Textiles is Asia’s leading home textile event which is held in March 2018 at the National Exhibition and Convention Center (NECC), Shanghai, China. It is a dynamic platform for industry professionals to source and to gain design inspirations through the conveniently structured product displays and the fringe programme. In 2017, 1,096 exhibitors from 30 countries and regions, and 38,964 visitors from 99 countries and regions joined in this event.

 

Intertextile Shanghai Home Textiles là sự kiện dệt may hàng đầu tại Châu Á được tổ chức vào tháng 3 năm 2018 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (NECC), Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là một nền tảng cho các chuyên gia ngành công nghiệp dệt may có được cảm hứng thiết kế thông qua các màn trình diễn sản phẩm phong phú. Năm 2017, đa 1.096 nhà triển lãm đến từ 30 quốc gia, và 38.964 du khách đến từ 99 quốc gia và khu vực tham gia sự kiện này.

VENUE ADDRESS: National Exhibition and Convention Center (NECC)

333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai, China

ORGANIZER: Messe Frankfurt, Ltd. (The Sub-Council of Textile Industry –
Hội đồng Công nghiệp Dệt may)

INDUSTRY: Fabrics & Textiles

DATE: March 14-16, 2018

ASEAN Thời báo
PROUD TO SPONSOR IN THIS EVENTS

AFFILIATE: ASEAN Trade Center

CONTACT:

  • Kimberly Kim Quyên +84 966 555 765
  • Rosy Hồng Nhung +84 9765 1 4455
  • Hotline & English: +84 0937 44 55 77 in USA & Canada (408) 345-6555

E-MAIL: aseantradecenter@gmail.com & info@aseantc.com

WEBSITE: aseantradecenter.org