ASEAN Trade Center 2018 Expo in Da Nang

Thành phố Đà Nẵng, nơi đã tổ chức Hội nghi Cấp cao APEC 2017 thành công rực rỡ, và cũng tại nơi này ASEAN Trade Center sẽ tổ chức “Hội chợ Thương mại và Du lịch ASEAN” vào ngày 25-31/05/2018 với sự tham gia của các doanh nghiệp trong khu vự ASEAN và ASEAN plus.