2018 Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show

asean trade center

Upcoming list of trade fairs 2018 providing by ASEAN Trade Center

Trade shows are temporary events in different recurring intervals where new products and services are presented. The number of trade fairs is steadily increasing worldwide; therefore it is important for exhibitors and visitors to get a quick overview and find the right trade shows for themselves. Please feel free to contact us if you need any further information.

Những hội chợ thương mại 2018 được cung cấp bởi ASEAN Trade Center

Triển lãm thương mại là những sự kiện tạm thời với nhiền lần lặp lại khác nhau, nơi các sản phẩm và dịch vụ mới được triển lãm. Số lượng các hội chợ thương mại ngày càng tăng trên khắp thế giới; do đó điều quan trọng là nhà triển lãm và khách tham quan cần có cái nhìn tổng quan và tìm ra hội chợ thương mại phù hợp với mình. Vui lòng liên hệ nếu bạn muốn biết thêm chi tiết hoặc tham gia hội chợ.

VENUE: AsiaWorld-Expo (AWE) Location & Details of AsiaWorld-Expo (AWE)

VENUE ADDRESS: AsiaWorld-Expo Management Limited, AsiaWorld-Expo, Hong Kong International Airport, Lantau, Hong Kong, China

ORGANIZER: Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)

INDUSTRY: Raw Material – Natural Stones – Jewelry/Jewellery & Gems Accessories

DATE: February 27, 2018 – March 03, 2018

AFFILIATE: ASEAN Trade Center

CONTACT:

  • Kimberly Kim Quyên +84 966 555 765
  • Rosy Hồng Nhung +84 9765 1 4455
  • Hotline & English: +84 0937 44 55 77 in USA & Canada (408) 345-6555

E-MAIL: aseantradecenter@gmail.com & info@aseantc.com