Front & Back Cover

1+8_170108-A3-BiaSaigon_1140x798

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, tên giao dịch Sabeco (Saigon Beer-Alcohol-Beverage Joint Stock Corporation), là một doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam.

Mặc dù là công ty cổ phần nhưng Nhà nước vẫn nắm gần 90% vốn điều lệ doanh nghiệp này và Bộ Công Thương đóng vai trò là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco (2016).
Tổng Công ty là chủ sở hữu của thương hiệu bia Saigon và 333. Tháng 12 2017, công ty con của tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi là Công ty TNHH Vietnam Beverage mua trọn 53,59% cổ phần nhà nước chào bán tại Sabeco với giá tiền là 4,8 tỷ USD.

Bia Sài Gòn có 8 sản phẩm:

  1. Bia chai Saigon Larger (còn được gọi là Sài Gòn xanh, Sài Gòn trắng, Sài Gòn cao)
  2. Bia chai Saigon Export (còn được gọi là Sài Gòn đỏ, Sài Gòn Export, Sài Gòn xuất khẩu)
  3. Bia chai Saigon Special (còn được gọi là Sài Gòn lùn, có nơi gọi là Sài Gòn xanh, Sài Gòn xanh lùn)
  4. Bia chai 333 Premium.
  5. Bia chai Saigon Lager 355 (sản phẩm mới ra mắt)
  6. Bia lon Saigon Special.
  7. Bia lon Saigon Lager
  8. Bia lon 333.

Release Date:

September 15, 2017

Client:

Bia Sài Gòn - Sabeco

Client Website: